Detachering

Detacheren
Bent u op zoek naar tijdelijk personeel middels detachering? U kunt via ITMG Consultancy tijdelijk personeel inhuren. Dit kan van pas komen wanneer uw organisatie op zoek is naar tijdelijke extra mankracht of wanneer een eigen medewerker door onvoorziene omstandigheden tijdelijk niet beschikbaar is.

De consultants die bij u worden gedetacheerd zijn in dienst bij ITMG Consultancy. U kunt onze consultants voor een bepaalde periode inhuren. Formeel is ITMG Consultancy als detacheringsbureau de werkgever van de te detacheren werknemer. De inhuurder is opdrachtgever van ITMG Consultancy en de werknemer is een ingeleende werknemer voor de inhuurder.

Wat kost detacheren?
Detacheren is voor de inhuurder duurder dan het aannemen van eigen personeel. Omdat het detacheringsbureau het werkgeversrisico draagt, zal deze een deel van het risico verdisconteren in de opslag die zij op het uurtarief van de te detacheren werknemer hanteert. Wat het uurtarief is en welke opslag wordt berekend, hangt onder meer af van de specialisatie en ervaring die door de inhuurder wordt gevraagd.

Redenen voor detachering
De meest voorkomende redenen van organisaties om mensen in te huren op detacheringsbasis zijn:
– tijdelijke of speciale projecten
– tijdelijke of specifieke ervaring
– ziektevervanging
– zwangerschapsverlof
– verlengde proeftijd
– extra ondersteuning tijdens drukte

Voordelen en nadelen detachering
Het voordeel van detachering voor de organisatie die mankracht inhuren op basis van detachering is dat de organisatie op deze wijze gemakkelijk en snel aan personeel kan komen dat voldoet aan de wensen van de betreffende organisatie. ITMG Consultancy biedt kandidaten aan. Deze kandidaten voeren vervolgens een kennismakingsgesprek. Van beide kanten kan daarna worden bekeken of er een match is. Indien er een match ontstaat, huurt de organisatie de kandidaat in zolang er behoefte bestaat aan deze extra capaciteit.

Voordeel voor de kandidaat die wordt gedetacheerd, is dat hij of zij over het algemeen bij veel verschillende bedrijven over de vloer komt. Hierdoor doet de kandidaat veel ervaring op en kan hij of zij na verloop van tijd zijn of haar kennis in verschillende situaties toepassen.

Voor mensen die liever voor langere tijd bij een organisatie werken en een bedrijf helemaal willen doorgronden, kunnen de relatief korte periodes bij diverse organisaties een nadeel zijn.

Verschillende consultants
ITMG Consultancy levert verschillende consultants aan organisaties. Zo kan ITMG Consultancy ervaren IT Professionals aanbieden, die meteen kunnen worden ingezet op een IT functie en die organisaties kunnen ondersteunen met advies of het uitvoeren van projecten. Ook zijn er bij ITMG Consultancy consultants werkzaam die startend zijn op de IT markt. Deze consultants zijn enthousiast en zeer gemotiveerd, maar hebben minder praktijkervaring. Dit verschil in ervaring komt tot uitdrukking in het uurtarief. Ook biedt ITMG-Consultancy consultants aan op detavast basis. Deze consultants starten op detacheringsbasis bij een organisatie, waarna de organisatie hen na een vooraf af te spreken periode zonder meerkosten zelf in dienst kan nemen.

Bekijkt u de beschikbare consultants en andere klanten van ITMG Consultancy.

Bent u consultant en op zoek naar een nieuwe opdracht? Kijkt u dan bij onze openstaande opdrachten.

Copyright © 2008 - 2018 ITMG Consultancy